Väylä yrityksesi rahoitukseen.

Hae yrityslainaa

Lainasumma:
Laina-aika:
1 000 €300 000 €

Haetko lainaa henkilöyhtiölle tai toiminimelle? Hae lainaa täältä »
Yrityslaina auttaa nopeasti

Mikä on yrityslaina?

Yrityslaina on helppo ja nopea tapa saada rahoitusta yrityksen akuuttiin rahantarpeeseen.

Yrityksen kassavirran heilahtelut ja yllättävät taloushaasteet voidaan ratkaista yritysluotolla. Siltarahan Yrityslaina on helppo ratkaisu osakeyhtiöille tai henkilöyhtiöille, joilla on akuutti tarve lisärahoitukseen.

Siltarahan tarjonta on kilpailukykyinen lainan takaisinmaksun sekä lainasumman osalta. Tarjoamme yrityksille lainaa ilman vakuuksia pitkällä maksuajalla.

 • Lainasumma jopa 500 000 euroa
 • Joustava takaisinmaksuaika 1 – 36 kuukautta
 • Kiinteä toimituspalkkio
 • Ei piilokuluja
 • Et tarvitse reaalivakuuksia

Tarjoamamme yrityslaina on käytettävissä kaikkiin yrityksesi tarpeisiin.

Katso videolta miten Siltarahan yrityslaina toimii

Kokemuksia Siltarahan yrityslainasta

Siltarahan yrityslaina auttaa yrittäjiä hiljaisen sesongin aikana. Palvelemme ympäri vuoden talvisin ja kesäisin. Lainahakemuksen voi jättää aina verkkopalvelussamme ajasta ja paikasta riippumatta.

Lainanhakijamme ovat jättäneet hakemuksia investointeja varten, palkkaukseen liittyviin kustannuksiin, kassanhallintaan ja kasvuun sekä varaston täydennyksiin.

Siltara rating

Yrityksen luottoluokitus on yksi keskeinen kriteeri kuinka paljon yritys voi saada yrityslainaa. Jokaisella rahoituslaitoksella sekä pankilla on oma tapansa mitata yrityksen lainakelpoisuutta.

Luonnollisesti mitä korkeampi rating arvo yrityksellä on sitä helpompi on yritykselle myöntää isompia lainoja. Tähän vaikuttaa esimerkiksi yrityksen aikaisempi lainahistoria sekä hyvin hoidetut lainat.

Muita asioita jotka voivat vaikuttaa yrityksen luokitukseen.

 • Yrityksen liikevaihto
 • Yrityksen ikä
 • Luottotiedot ja maksuhäiriömerkinnät
 • Yleiset tunnusluvut
 • Muut velat ja lainat
 • Syy mihin tarpeeseen yritys hakee lainaa

Yrityksen luottoluokitus

Luottoluokitus yritykselle muodostuu monesta eriasiasta ja algoritmit laskevat lopullisen luokituksen yritykselle. Suomessa yritysten luottotietoja päivittävät ja pitävät yllä Bisnode ja Suomen Asiakastieto.

He pitävät yllä rekisteriä kaikista yrityksistä sekä heidän tiedoistaan ja tärkeimmistä talousluvuista.

Kysymyksiä yrityslainoista

Kuinka paljon Siltarahan Yrityslaina maksaa?

Siltarahan Yrityslainan hinnoittelu on avointa ja selkeää. Yrityslainasta peritään kiinteä toimituspalkkio. Lainasta ei peritä muita kuluja tai palkkiota. Lainan kiinteä toimitusmaksu maksetaan tasaerissä lainan kuukausierien yhteydessä. Näin lainanhakija tietää jo etukäteen tarkasti sen, mikä lainasta yritykselle aiheutuva euromääräinen rahoituskustannus tulee olemaan.

↥ Takaisin ylös

Millaiselle yhtiölle myönnätte Yrityslainaa?

Siltarahan Yrityslaina voidaan myöntää seuraavin edellytyksin:

 • Lainan hakijana on kaupparekisterissä oleva suomalainen osakeyhtiö tai henkilöyhtiö
 • Yrityksellä on ollut toimintaa vähintään 2 vuotta
 • Yritys on Siltarahan arvion mukaan luottokelpoinen (lähtökohtaisesti ei maksuhäiriöitä)
 • Lainan takaajana oleva henkilö on Siltarahan arvion mukaan luottokelpoinen
 • Yrityksellä ei ole toista avointa Siltarahan Yrityslainaa, takaajan virallinen Väestörekisterikeskukseen ilmoitettu kotiosoite on Suomessa, eikä takaaja ole toisessa avoimessa Siltarahan Yrityslainassa takaajana.

↥ Takaisin ylös

Mitä vakuuksia Yrityslainalle vaaditaan?

Lainan vakuudeksi annetaan luonnollisen henkilön antama omavelkainen takaus. Mitään muita reaalivakuuksia ei vaadita.

↥ Takaisin ylös

Kuka voi antaa Yrityslainan vakuutena olevan henkilötakauksen?

Lainan vakuudeksi annettavan omavelkaisen takauksen antajana (takaaja) voi olla kuka tahansa Suomessa asuva täysi-ikäinen henkilö, jolla on suomalainen sosiaaliturvatunnus, hänen virallinen osoite on Suomessa ja jonka Siltaraha arvioi sisäisten luotonmyöntökriteeriensä perusteella (lähtökohtaisesti ei maksuhäiriöitä) luottokelpoiseksi. Yrityslainan takaajana voi toimi esimerkiksi lainanhakijana olevan yrityksen edustaja (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, osakas) tai joku muu yhtiön nimeämä henkilö. Huomioitavaa on se, että vaadimme Siltarahan Yrityslainan osalta lainasummien ollessa 35.000 EUR tai yli, kaksi (2) luonnollista henkilöä takaajaksi. Myös yli 18 kuukauden takaisinmaksuaikoihin vaaditaan vähintään kaksi takaajaa.

↥ Takaisin ylös

Vaikuttaako lainan käsittelyaikaan tai lainan nostamisaikatauluun se kuka on lainan takaajana?

Jos lainan takaajana on esimerkiksi osakeyhtiön hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja, lainaa koskeva takaussitoumus voidaan allekirjoittaa lainahakemuksen yhteydessä. Tällöin Yrityslainaa koskeva hakemus voidaan käsitellä heti ja myönnetyn lainan mukainen lainasumma voidaan maksaa yhtiön tilille saman pankkipäivän kuluessa. Jos takaajana on henkilö joka ei ole yhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen, takaaja voi allekirjoittaa takaussitoumuksen verkkopalvelussamme vasta 24 h sen jälkeen, kun hän on ensin käynyt tutustumassa takaussitoumusta koskeviin tietoihin ja ehtoihin verkkopalvelussamme. Yksityisten elinkeinonharjoittajien kohdalla, vaadimme aina kahden henkilön antaman omavelkaisen takauksen. Tällöin aikataulullisesti tilanne vastaa osakeyhtöiden lainanhakua, jossa takaajana on osakeyhtiön ulkopuolinen taho.

↥ Takaisin ylös

Olen omistamani osakeyhtiön ainoa vastuuhenkilö. Voinko itse toimia myös yhtiöni hakeman Yrityslainan takaajana?

Kyllä voit.

↥ Takaisin ylös

Mikä on omavelkainen takaus?

Omavelkaisella takauksella tarkoitetaan takausta, jossa takaaja vastaa päävelasta niin kuin henkilökohtaisesti vastuussa oleva velallinen. Mikäli alkuperäinen velallinen laiminlyö takaisinmaksuvelvoitteensa, velka peritään takaajilta täysimääräisesti kuluineen, korkoineen ja perintäkuluineen.

↥ Takaisin ylös

Yrityksemme edustamiseen tarvitaan kahden henkilön allekirjoitus, kuinka voimme hakea Yrityslainaa?

Yrityslainahakemuksen allekirjoittavat kumpikin nimenkirjoittaja omilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteellaan. Toinen nimenkirjoittajista täyttää verkkopalvelussamme lainahakemusta koskevat tiedot, nimeää toisen hakemuksen allekirjoittajan ja ilmoittaa hänen yhteystiedot sekä allekirjoittaa hakemuksen omalta osaltaan. Toinen nimenkirjoittaja saa sähköpostitse linkin, jonka kautta hän pääsee tunnistautumaan sekä tämän jälkeen hyväksymään ja allekirjoittamaan lainahakemuksen omalta osaltaan.

↥ Takaisin ylös

Kuinka nopeasti Siltarahan Yrityslaina myönnetään?

Lainahakemus käsitellään viipymättä sen jälkeen kun lainahakemus on vastaanotettu ja lainapäätös voidaan antaa heti kun lainan takaaja on tutustunut takausta koskeviin ehtoihin verkkopalvelussamme.

↥ Takaisin ylös

Saako yrityslainan heti?

Nopeimmillaan myönnetyn Yrityslainan mukainen lainasumma maksetaan yhtiön pankkitilille samana päivänä kun lainaa haettiin. Lainasumman maksaminen edellyttää että lainan takaaja on allekirjoittanut takaussitoumuksen verkkopalvelussamme. Jos takaaja on lainan hakija eli yrityksen nimenkirjoitusoikeutettu edustaja, takaussitoumus voidaan allekirjoittaa lainahakemuksen yhteydessä. Jos takaajan on henkilö, joka ei kuitenkaan ole lainan hakijana toimiva yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö, takaussitoumus voidaan allekirjoittaa vastaa 24 h sen jälkeen kun takaaja on ensi kerran käynyt verkkopalvelussamme hyväksymässä takausta koskevat ehdot. Tämä 24 h viive koskee siis myös kaikkia lainatuotteita, joissa vaaditaan kaksi takaajaa. Toistaiseksi valikoimissamme näitä ovat henkilöyhtiöille myönnettävät tuotteet sekä yli 30 000 euron osakeyhtiölainat. Lainaprosessin kesto voi vaihdella hakijakohtaisesti ja lainasumman maksuliikenteen kesto riippuu mitä maksuliikepankkia yhtiö käyttää. Näin ollen lainanhakijan on hyvä varautua siihen, että lainasumma on yhtiön pankkitilillä 1-3 pankkipäivän kuluessa lainapäätöksestä lukien.

↥ Takaisin ylös

Miten Yrityslaina maksetaan takaisin?

Yrityslainan takaisinmaksu tapahtuu kuukausittain tasaerissä. Lähetämme kustakin kuukausittaisesta maksuerästä yrityksen laskutusosoitteeseen paperiset laskut. Toimitamme lisäksi laskuista kappaleet myös yhtiön ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

↥ Takaisin ylös

Voiko Siltarahan tarjoaman Yrityslainan maksaa ennenaikaisesti takaisin?

Kyllä voi. Ennenaikainen takaisinmaksu ei lisää eikä vähennä Siltarahan Yrityslainasta maksettavia kokonaiskuluja.

↥ Takaisin ylös

Mitä eroa on Factoringilla ja Yrityslainalla?

Siltarahan Yrityslainan hinnoittelu on avointa ja selkeää. Yrityslainasta peritään kiinteä toimituspalkkio. Lainasta ei peritä muita kuluja tai palkkiota. Lainan kiinteä toimitusmaksu maksetaan tasaerissä lainan kuukausierien yhteydessä. Näin lainanhakija tietää jo etukäteen tarkasti sen, mikä lainasta yritykselle aiheutuva euromääräinen rahoituskustannus tulee olemaan.

↥ Takaisin ylös